Sex je sporadicky alebo pravidelne vykonávaná činnosť

Sex je sporadicky alebo pravidelne vykonávaná činnosť, ktorú praktizujú dve, alebo viaceré osoby na vlastnú zodpovednosť v rovnakom čase, na rovnakom mieste, za účelom dosiahnutia maximálneho sexuálneho uspokojenia až orgazmu, v rámci svojho voľného času…
sexova myšlienka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.