Pravdepodobnosť nedorozumenia

Pravdepodobnosť nedorozumenia s príslušníkom opačného pohlavia rastie priamoúmerne s počtom slov a gest
Stupeň nedorozumenia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.