Odhalený úkryt

Jdou dva strážníci na obchůzce kolem domu afrických imigrantů a jeden zvolá: „Hej, Somálče! No ty, co se schováváš za tím stínem od prádelní šňůry!”
Somálec vyleze a rezignovaně mávne rukou: „Pojďte hoši, objevili nás!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.