Nepřítomní psi

Sluha se znepokojeně ptá lorda: „Sire, kde jsou psi?”
„Postřílel jsem je,” odvětí lord. „Vyplazovali na mě jazyk!”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.