Nedostatkové břitvy

Za dob komunismu. Do nožířství přijde zákazník: „Máte břitvy, soudruhu?”
„Nejsou.”
Zákazník odešel, ale jiný, který se delší dobu potlouká po obchodě, povídá: „Proč jste mu říkal, že nemáte břitvy? Vždyť támhleten regál je jich plnej.”
„Jestli si myslí, že já jsem nějakej soudruh, tak ať se holí srpem.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.