Náhražka vody

Tři námořníci na pustém ostrově nemají vodu, tak se domluví, že nasmrkají do hrnku a pak se každý trochu napije. Pije první, druhý a ten třetí volá na druhého: „Nech mi tam něco, já chci taky.”
Třetí si odkrkne a povídá: „Když on nešel překousnout.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.