Myš na přejezdu

Jde si myška přes železniční přejezd a tu jí vlak přejede ocas. Ohlédne se a vlak jí přejede i hlavu.
Poučení pro ženy: Neztrácej hlavu pro jeden ocas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.