Mistr jazykolamů

Potkají se dva koktaví kamarádi: „Nnnnazdar Pppepo, ttak cco, jjjak sse mmmáš?”
„Aaale jjo, dddobrý.”
„Nnno, a ccco tten ttvůj lllogopppedickej kkkurz?”
„Aaale jjjo, dddobrý, ppposlouchej: Třistatřiatřicet stříbrných stříkaček stříkalo přes třistatřiatřicet stříbrných střech.”
„Nnnno ttto jje úúplně ssskvělý, nnne?”
„Aaaale jjo, kkdyž oona nna ttto zzas ttak ččasto nnepřijde řřeč!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.