Majitelia kapitálu a obchodu budú podporovať

Majitelia kapitálu a obchodu budú podporovať a stimulovať u robotníkov potrebu kupovať ich drahé výrobky : byty,
domy a technológie, pri tom ich zaväzujúc, aby brali drahé hypotekárne úvery na neudržateľnej úrovni. Na konci
nesplatené dlhy vyvolajú bankrot bánk, ktoré budú musieť byt zoštátnené a tak štát potom pôjde cestou ktorá vedie
ku komunizmu…
Karel Marx, Kapitál

Leave a Reply

Close