Krytí piva sexem

Přijde voják do hospody. Dá si tři, čtyři piva. Za dvě hodiny vstoupí kapitán a přísně se na něj podívá: „Co ty tady?”
„No, dal jsem si dvě blondýnky a servírku.”
A kapitán zaměřil svou pozornost jinam se slovy: „To máš štěstí. Myslel jsem, že jsi šel na pivo.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.