Kousací triky

Sedí dva kamarádi v hospodě a jeden povídá: „O pět piv, že se kousnu do oka!”
„To není možné!”
„Tak se vsaď!”
„No dobře.”
Ten první vytáhne skleněné oko a kousne do něj.
„Tos mě teda nasral!”
Po pěti pivech ten první zase říká: „O pět piv, že se kousnu do oka.”
„No to určitě, zase vyndáš skleněné.”
„Ne, nevyndám.”
„Tak dobře.”
Ten první vytáhne umělé zuby a kousne se do oka.
„Tos mě zase nasral…”
Po dalších pěti pivech odcházejí z hospody a ten prohrávající prohlásí: „O dvě pětky, že tě počurám, a přesto zůstaneš suchý!”
„Tak jo.”
Počurá ho tedy a ten mokrý vesele povídá: „Ha, ha, jsem mokrý!”
„No vidíš, zase jsi vyhrál!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.