Koktavý v rozhlase

Potkají se dva známí: „Ahoj, kde jsi byl?”
„By-by-by-byl jsem v ro-ro-ro-rozhlase.”
„A co jsi tam dělal?”
„Ko-ko-ko-ko-konkurs na hla-hlasatele.”
„A jak to dopadlo?”
„Bl-bl-blbě, to-to víš, ne-ne-nejsem ve straně!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.