Dobrá žena muža inšpiruje

….Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho
zaujme, krásna ho očarí, ale súcitná ho
dostane.
Hugo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.