Bez ohľadu na to, čo zlé sa stane

Bez ohľadu na to, čo zlé sa stane, vždy sa nájde niekto kto to predvídal.
Zákon Evansov a Bjornov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *