Aktivní trosečníci

Na pustém ostrově ztroskotají dva muži a jedna žena. Po týdnu brutálních sexuálních radovánek prohlásí ta žena: „Už mám těch prasáren dost, nebaví mě to, zabiju se.”
Přiložila pistoli ke spánku, ozval se výstřel a její tělo kleslo k zemi.
Uběhl týden a jeden z těch mužů prohlásil: „Už mám dost těch prasáren, zakopeme ji.”
Tělo mrtvé ženy bylo tudíž zakopáno do země.
Uběhl další týden a jeden z mužů dostal opět nápad: „Už mám těch prasáren dost, vykopeme ji…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.