Lúbiť a byť lúbení je najkrajšie na svete

Lúbiť a byť lúbení je najkrajšie na svete. Preto nech sa každý snaží udržať si
svoju lásku. A aj keď nije všetko vždy ružové,tak treba bojovať. Lebo pre lásku
sa oplatí urobiť čokoľvek!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *